vriezenhorst-2013

Vakgroep Restauratie

Kwaliteit in restauratiebouw

Vakgroep RestauratieBouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Vakgroep Restauratie onderscheiden zich door de kwaliteit die zij kunnen waarborgen. Alvorens lid te kunnen worden wordt een restauratiebouwbedrijf streng getoetst aan eisen van onder meer bedrijfsorgansatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie. Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert.

bron: www.vakgroeprestauratie.nl

  

ISO9001:2008

Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 / Bureau VeritasBedrijven en (overheids)instellingen leveren producten en diensten die bedoeld zijn om te voorzien in de wensen en behoeften van opdrachtgevers, afnemers en klanten. Toenemende (inter)nationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan kwaliteit. Het begrip kwaliteit wordt in het licht van deze ontwikkelingen dan ook steeds vaker vertaald naar ‘het voldoen aan verwachtingen van de klant’. Het streven naar het leveren van kwaliteit volgens de bovenstaande definitie vraagt van bedrijven en instellingen om een doelmatige inzet van (bedrijfs)middelen en beheersing van hun bedrijfsprocessen teneinde de beoogde klanttevredenheid te kunnen bewerkstelligen.

bron: www.bureauveritas.nl

 

Bouwend Nederland en Stichting Bouwgarant

Belangenbehartiging, brancheontwikkeling en dienstverlening

Bouwend NederlandDe kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan de circa 5.000 leden bouw en infra. De meeste leden van Bouwend Nederland treden naar buiten als BouwGarant-aannemer. Bouwend Nederland heeft Nederland verdeeld in vijf regio's en die zijn weer verdeeld in afdelingen. Eén van die afdelingen is Bouwgarant regio Oost.

bron: www.bouwendnederland.nl

 

“Het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en bouwondernemer”

Stichting BouwgarantStichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie. Als u een aannemer in de arm neemt die deelneemt aan Stichting BouwGarant, kunt u bepaalde risico's uitsluiten. Door BouwGarant aan te vragen bent u verzekerd van een drievoudige garantie.

Speerpunten in het beleid van BouwGarant zijn het doorontwikkelen van het zekerheidsconcept, het bieden van optimale dienstverlening aan zowel opdrachtgevers als deelnemers en het informeren van de markt over het BouwGarant keurmerk.BouwGarant onderhoudt nauwe banden met de branchevereniging Bouwend Nederland.

bron: www.bouwgarant.nl 

 

Erkend Leerbedrijf en Opleidingsbedrijf

Leren in de praktijk

Erkend leerbedrijfGoede toekomstige vakkrachten volgen hun opleiding deels in de praktijk. Dit doen zij in de vorm van een leerbaan of tijdens een stageperiode. Om te zorgen dat de leerling of stagiair in een goede leeromgeving terechtkomt, volgt hij of zij de beroepspraktijkvorming bij een erkend leerbedrijf. Klik hier voor onze gegevens als leerbedrijf.

Een succesvol bedrijf in de bouwsector heeft goed opgeleide vakmensen nodig. Het is daarom van belang dat we met ons allen nieuwe vakkrachten opleiden. Door zelf leerbedrijf te zijn, maken we al vroeg kennis met de vakmensen van de toekomst. Ons doel is dat de leerlingen die we opleiden, ook na hun opleiding bij ons blijven werken. Datzelfde geldt voor stagiairs

bron: www.fundeon.nl